biuro@biurkom.pl  O firmie OfertaGaleriaDziczyzna w kuchniLokalizacjaPrzetargiPomoc UEKontakt

  Pomoc UE
 
Pomoc UE

3.4 DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

„Biurkom-Flampol” Spółka z o.o. z siedzibą w Szeligowie 1, 78-325 Redło uczestniczy w projekcie realizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, finansowanym w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem jest pomoc średnim przedsiębiorstwom w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.


Pomoc UEW ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 00247-65000-OR1600004/15 z dnia 22 lutego 2017 r. zrealizowano inwestycje:

• Roboty budowlane ( rozbudowa pomieszczeń pakowni wyrobów; dobudowa myjni pojemników),

• Roboty budowlane ( nowy budynek – chłodnia składowa wolnostojąca,

• Roboty instalacyjne ( instalacja chłodnicza chłodni i pakowni oraz instalacja odzysku ciepła z instalacji chłodniczych)

• Zakup maszyn i urządzeń

Łączna pomoc przyznana zgodnie z zawartą umową przyznania pomocy: 1 879 945,50 zł.

 
 
Biurkom-Flampol 2024